آن تابستان اثر ماندا معینی مودب پور

YaganChiz

آن تابستان اثر ماندا معینی مودب پور

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

در قسمتی از رمان آمده است: «رفتم بالا.  طفلکی یه خرده گریه کرده بوده و بعدش خوابیده! زینت خانم بهش گفته که مامانش خواب بد دیده و ترسیده! واقعاً عجب بساطی درست شده بود! برگشتم پائین.  همه تو سالن کوچیکه نشسته بودن. تند رفتم تو آشپزخونه و چند تا نسکافه درست کردم و بردم براشون! دکتر وضع خوبی نداشت! گلشن خانمم همینطور! راستان به هر دو قرص داد و گفت که فقط آروم شون می کنه. نیم ساعت بعدم، وقتی نبض کیمیا رو چک کرد، بلند شد رفت. به زور گلشن خانم و دکتر رو فرستادم که کمی استراحت کنن و خودم تو اتاق کیمیا رو یه مبل نشستم! قرار شده بود که وقتی بیدار شد، اگه حالش بهتر بود که همونجا تو خونه بمونه و دکتر راستان معالجه ش رو ادامه بده.  اما اگه حالش بهتر نشد ببرنش آسایشگاه دکتر.»این کتاب را انتشارات «پگاه» به چاپ رسانده است.