البته با اجازه ی هلیا

YaganChiz

البته با اجازه ی هلیا

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

خیلی زود توانستم روی دیوار پشتی خانه، علامتی پیدا کنم.در آنجا نوشته بود زندگی مثل ابرها از پهنه ی آسمان میگذرد. فکر کردم کسی که این جمله را نوشته حتما خیلی غمگین بوده یا شاید  برای خواننده ای مثل من پیغامی به جا گذاشته است.