به سوی گناه اثر محمد امان وارسته

YaganChiz

به سوی گناه اثر محمد امان وارسته

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

گوسفندان و حیوانات شیرده دور، نزدیک، اینجا و آنجا در سایه های سنگهای بزرگ و قسما در آفتاب لمیده بوده – به نشخوار سرگرم بودند در حقیقت این حیوانات بی زبان با آواز نی چوپان بچه ئی که سرود عشق را مینواخت علاقه داشته و گوش به آن فرا میدادند. از کجا که حيوانات بيش از انسانها از آهنگ موسیقی لذت کسب نکنند؟! مگر نه اینست که کاروانهای شتر از صدای جرس و زنگ گوله ها که به گردن دارند یک نواخت آرام با قدمهای استوار به سفرهای دورودر از میپردازند؟ این حیوان از یک سال شاید هم دوسال و یا بیشتر از آن به این نوا دلنواز، نی عادت کرده بودند. و حينیکه نی نواز جوان و عاشق پیشه نی چوپین خود را لای واسکتش که مشابه درفش و تاج خسروانی یک وجب بلندتر از سرش میخلاند آنرا گرفته در بلندی در فضای آرام صحرا و بلندی تپه ها و بالای تخته سنگها می نشست نیاش را به صدا در  می آورد.