در انتظار بربرها اثر ج.م.کوتسی

YaganChiz

در انتظار بربرها اثر ج.م.کوتسی

Regular price 600.00؋
Unit price  per 

داستان کتاب در انتظار بربرها در یکی از شهرهای مرزی آفریقا که مستعمره امپراطوری است رخ می‌دهد. در کتاب اشاره خاصی به نام کشور، شهر یا امپراطوری مربوطه نشده است و همین موضوع باعث می‌شود کتاب در سطح جهانی مطرح باشد. راوی اصلی داستان شهردار این شهر مرزی است.  آن‌ها در این شهر به آرامی و به صورتی مسالمت‌آمیز با بومیان آزاد و سرگردان که به آن‌ها بربر گفته می‌شود زندگی می‌کنند. اما در ادامه امپراطوری از ترس حمله بربرها سرهنگ جدیدی را به منطقه اعزام می‌کند که همه چیز را نابود می‌کند و زندگی سختی برای بربرها رقم می‌زند اما کتاب درباره آفریقایی‌ها و نژادهای مختلف است که مورد ظلم‌ و ستم قرار گرفته‌اند.  اما با یک دیدگاه متفاوت،  از دیدگاه یک سفیدپوست که در جامعه سفیدها و خارج از گود نشسته است. او ماجرا را تماشا می‌کند و این خود علت  غیر کلیشه‌ای بودن این کتاب در بین کتاب‌هایی باهمین موضوع  است.  در انتهای کتاب خواننده متوجه می‌شود که سفیدپوست‌ها از ترس عدم حمله بربرها آغازگر جنگ بوده‌اند و همین حمله و اسیب باعث واکنش بربرها شده است. اقداماتی که سفید‌پوست‌ها از روی ترس و برای جلوگیری از حمله احتمالی بربرها انجام دادند بسیار بی‌رحمانه است که در نهایت باعث تخلیه شهر می‌شود