قصه ها و غصه ها اثر عمران راتب

YaganChiz

قصه ها و غصه ها اثر عمران راتب

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

تمام بدنم می لرزد، یخ گرفته است. نه، عرق کرده ام. تب شدیدی را در بدن خود احساس میکنم  تک تک ثانیه های ساعت نفرت انگیز است