لینکلن

YaganChiz

لینکلن

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

کتاب حاضر، یک اثر تاریخی- تخیلی است . کلمه Bardo که در اینجا به‌اجبار (حالت بین مرگ و زندگی دوباره ترجمه شده است. نویسنده در این کتاب با الهام از واقعه مرگ پسر یازده‌ساله آبراهام لینکلن در بحبوحه جنگ‌های داخلی آمریکا با گذار دائمی بین واقعیت و خیال حوادث اواسط قرن نوزدهم امریکا را به تصویر کشیده است. در بخش تاریخی و واقعی کتاب مستنداتی از مشاهدات و اظهارنظرهای افرادی از اقشار و طبقات اجتماعی مختلف در رابطه با مرگ پسر لینکلن و اوضاع زمان جنگ و ویژگی‌های شخصیتی خود آبراهام لینکلن مطرح می‌شود.