مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین
مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین

Baran publication

مجموعه 10 جلدی قصه های ملانصرالدین

Regular price 1,300.00؋
Unit price  per 

ملانصرالدین شخصیت داستانی و بذله‌گو در فرهنگ کشورهای آسیایی است که در غرب نیز محبوبیت زیادی دارد. ملانصرالدین یکی از حکمای طنزپرداز و شوخ طبع در تاریخ جهان است. با آنکه این شخصیت را هر ملتی به نامی می‌خواند و عنوان و لقب متفاوتی به او می‌دهد، اما در همه آنها این شخصیت فرزانه او در هیات یک روستایی ساده و خوش سیما تصویر می‌گردد که سخنان ساده و شیرین و در عین حال حکیمانه به دلها می‌نشیند. قصه‌های ملانصرالدین در کنار اینکه برای کودکان سرگرم کننده و آموزنده است، آنها را به تفکر نیز وا می‌دارد و باعث رشد استعدادهای زبانی و اجتماعی آنها می‌شود.