مجموعه 6 جلدی دانستان های رفتارهای نیکو
مجموعه 6 جلدی دانستان های رفتارهای نیکو
مجموعه 6 جلدی دانستان های رفتارهای نیکو
مجموعه 6 جلدی دانستان های رفتارهای نیکو
مجموعه 6 جلدی دانستان های رفتارهای نیکو
مجموعه 6 جلدی دانستان های رفتارهای نیکو

Baran publication

مجموعه 6 جلدی دانستان های رفتارهای نیکو

Regular price 1,300.00؋
Unit price  per 

مجموعه داستانهای از رفتار نیکو حاوی هفت کتاب است. کودکان با مطالعه این مجموعه، راستکاری، مهرورزی، احترام به بزرگان، شفقت به حیوانات، اجتناب از دروغ، یاری رساندن به دیگران و سایر رفتارهای نیکو را می‌آموزند. حکایات درج شده در این مجموعه، به ارزشهای انسانی تأکید، و کودکان را به کارهای شایسته و مثبت تشویق می‌‌کند.