مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین
مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین
مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین
مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین
مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین
مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین
مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین
مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین

Baran publication

مجموعه 8 جلدی حکایات دلنشین

Regular price 1,300.00؋
Unit price  per 

مجموعه هشت جلدی حکایات لنشین، حاوی داستانهای آموزنده از زبان حیوانات است. در هر یک از قصه ها، تصاویر زیبا ورنگه را نیز به همراه دارد. مطالعه این مجموعه بررفتار، کردار و ذهن کودک تأثیر مثبت دارد. کودکان با مطالعه این کتابها، فرق بین خوبی و بدی را تفکیک می‌کنند. روباه زرنگ، کبوتر برفی، سنجاب شوخ، خرگوش دانا از کرکترهای این مجموعه به حساب می‌روند. کودکان در این مجموعه حکایات جالبی را از زبان حیوانات مطالعه خواهند کرد.