مردا ره قول اس

YaganChiz

مردا ره قول اس

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

"مردا ره قول اس" و "وقتیکه نیها گل می‌کنند" دو تا از بهترین داستانهای عثمان است که برای او محبوبیت به ارمغان آورده بودند‌‌‌؛ داستانهای عاشقانهیی که در بین مردم راه باز کردهاند و جوانمردیها و سنت‌ها و رقابت‌های مردم در آنها به زیبایی به نمایش درآمده‌اند. ‌ عثمان در ‌قصه‌ی «مردا ره قول اس» در اوج قصه‌گویی و نقالی است‌؛ ‌قصه های عاشقانه یی که آمیخته با جوانمردی و قول و قرار است