هندسه و مثلثات

Baran publication

هندسه و مثلثات

Regular price 700.00؋
Unit price  per 

بسته آمادگی کانکور، شامل پنج کتابِ درسی و پنج کتابِ بانک سولات است. این کتابها از جانب استادان ورزیده افغانی تهیه شده که هر کدام در عرصه تهیه مواد کانکوری، بیش از یک دهه تجربه دارند.
بسته آمادگی کانکور، جهت موفقیت هرچه بیشتر شاگردان عزیز در مکتب و امتحان کانکور تهیه شده است. در این کتابها موضوعات به گونه‌ای توضیح گردیده که هم بتوان شاگردان را در دروس مکتب کمک کند و هم او را به آزمون کانکور آماده سازد.
با درنظر داشت مفردات درسی معارف کشور، موضوعت درج شده در این کتابها، با حساسیت کامل به دست گرفته شده و برای اینکه کتاب خسته کن نباشد دقت نهایی به خرج داده شده است. شاگردانیکه این کتابها را برای مطالعه بر میگزینند، شانس کامیابی شان در امتحان کانکور به مراتب بلندتر خواهد بود. شاگردانی که قصد ورود به کانکور را دارند، می‌توانند این بسته را به گونه انفرادی مطالعه کنند ویا در یکی از آموزشگاه ها درس بگیرند. از دیگرسو، آموزشگاه هایی که در سطح افغانستان در عرصه آمادگی کانکور فعالیت دارند، می‌توانند این بسته را به عنوان مواد درسی و تقویتی، در آموزشگاههای شان مورد استفاده قرار دهند.