پرسش های زندگی

YaganChiz

پرسش های زندگی

Regular price 600.00؋
Unit price  per 

این کتاب بیش از آن که آموزش فلسفه به معنای متعارف آن باشد، یادگیری فلسفه ورزیدن است. دعوتی به فلسفه برای همگان، بخصوص جوانان مشتاقی است که می خواهند درباره ی این سنت فکری دیرینه سال، چیزهایی بدانند. نویسنده می کوشد با طرح ده مساله ی مهم زندگی از قبیل مرگ، زمان، زبان، زیبایی،  خرد و آزادی،  دیدگاه های فلاسفه ی بزرگ جهان را در برخورد با مسایل و گرفتاری های روزمره محک بزند. به نوشته ی سوتر: نکته ی اصلی برای مواجهه ی بهتر با زندگی، در آتن چه گفته است،  بلکه می خواهیم به عنوان معاصران اینترنت، ایدز و کارت های اعتباری، راهی برای درک بهتر زندگی و لذت بردن از آن پیدا کنیم.