کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم اثرپائولو کوئلیو

YaganChiz

کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم اثرپائولو کوئلیو

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

رمان‌های او بین عامه مردم در کشورهای مختلف دنیا پرطرفدار است.   کنار رودخانه پیدرا نشستم وگریه کردم» داستان دختری است که بعد از سال‌ها معشوقه دوران کودکی خود را پیدا می‌کند اما او دچار تغییرات زیادی شده و خود را درگیر جلسات و مراسم هایی در مورد مادر طبیعت و مذهب کرده است.   در بخشی از کتاب می خوانیم:  کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم.  هوای زمستانی اشک های روی گونه هایم را سرد کرد و اشکهایم در آب های سردی که از کنارم می گذشتند، جاری شد.  در جایی، این رودخانه به رودخانه ی دیگری می پیوندد تا سرانجام دور از قلب و چشم من، همه شان به دریا بریزند.  باشد که اشک های من تا دور دست بروند تا عشق من هیچ گاه در نیابد روزی برای او گریستم.  باشد که اشک های من تا دور دست بروند تا من بتوانم رودخانه پیدرا و همه آنچه را که روزی در کنار هم داشتیم فراموش کنم.