کودک دوستداشتنی
کودک دوستداشتنی
کودک دوستداشتنی
کودک دوستداشتنی
کودک دوستداشتنی

Baran publication

کودک دوستداشتنی

Regular price 1,300.00؋
Unit price  per 

مجموعه کودک دوست داشتنی، واقعات جالبی از دوران کودکی حضرت پیامبر(ص) را در برگرفته است. این مجموعه حاوی مطالب زیبا و جملات کوتاه بوده و با تصاویر قشنگ آراسته شده است. یکی از ویژگی‌های این مجموعه، ساده و کوتاه بودن جملات متن است تا برای کودکان قبل از مکتب، قابل درک باشد. تصاویر بکار رفته در این کتاب در این مجموعه، استعداد فکری و هنری کودک را بر می‌انگیزد و او راشناخت اشیا و محیط ماحول کمک می‌کند. کودکان با خوانش این کتابف واژه‌های جدیدی را می ‌آموزند و برای مراحل بعدی آموزش و پرورش آماده می‌شوند.