7 Children Books Collection (Short Stories)

YaganChiz

7 Children Books Collection (Short Stories)

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

والدین گرامی !

پیوستن شما را به فامیـل کتاب های گوهر گروپ خوش آمـد میگویم و خوشــحالیم از اینکه برای رهنـمود و پرورش بهتر 
فرزندان تان ما را انتخاب کرده اید. گوهر گروپ توسط خانم نذیره حمید تاسیس گردیده که هدف از آن انتـشار کتاب های 
قصه به سبک فلکلور ، نوین و کتاب های ممد درسی از سن دو تا سیزده سال میباشد. انگیز کار گــوهر گـروپ آوردن تغییر 
مثبت در زندگی کودکان و آموزش از طریق کتاب های تصویری به شکل بسیار ساده و آسان میباشد.
کتاب های گوهر گروپ آموزش را از طریق بازی ها ، رنگ آمیزی ، حل معما های دلچسپ به کودکان هدیه میکند.
قصه های کودکانه تاثیر عمیق روی تشکیل شخصیت کودک در اینده دارد. کودک انچه را در قصه ها مـیشنود تـصور نموده 
و از شخصیت های قصه الکو گیری میکند. چنانچه میدانیم قصه خوانی برای کودکان و اطفال تاریخـچه دیـرینه دارد. اعضا 
فامیل مخصوصا مادرکلان ها در افغانستان مسول انتقال قصه های فلکلور سینه به سینه بوده اند در این قصه ها قهرمان 
همیشه انسان صادق ، خوب ، مهربان و شجاع بـوده اسـت که با شـکـستن طلسم بـدی باعـث آزادی شاهدخت زیبا میشود.
گوهر گروپ در پهلوی جمعاوری قصه های فلکلور که نمایانـگر تاریخ و فـرهنـگ مـردمی به زبان بـسیار ساده و کـودکانه 
میباشد تصمیم دارد تا قصه های تازه را که اثار نویسنده گان معاصر کشور و یا خارج میـباشد تـحت نام سـلسـله کتاب های 
اکو بکو به سه زبان ( دری ، پشتو و انگلیسی )که در رشد شخصیت و ذهن کودکان نقش ارزنده دارد در دسترس هموطنان 
عزیز قرار بدهد.
گوهر گروپ تا حال توانسته فعالیت هایش را در سه بخش مهم متمرکز سازد:
1. سلسله قصه های اکوبکو.
2. کتاب فعالیت ها که شامل بازی ها و حل معما ها میباشد.
3. کتاب های رنگ امیزی برای کودکان.

                  با انتخاب کتاب های گوهر فرهنگ و ادبیات افغانستان عزیز را تقویت بخشید.