آدم های عادی پرواز نمی کنند
آدم های عادی پرواز نمی کنند
آدم های عادی پرواز نمی کنند
آدم های عادی پرواز نمی کنند
آدم های عادی پرواز نمی کنند

YaganChiz

آدم های عادی پرواز نمی کنند

Regular price $8.00
Unit price  per 

کتاب آدم های عادی پرواز نمی کنند اثری است از پاول وِژینُف به ترجمۀ حضرت وهریز و چاپ انتشارات کتاب پارسه. کتاب حاضر دربردارندۀ یک داستان بلند به نام مانع و داستانی کوتاه با عنوان یک روز پاییزی در شاهراه است. “مانع” داستان آشنایی بیوه مردی است تودار و منطقی با دختری متفاوت از دیگران و دارای توانایی های خارق العاده!