جهان آخر

YaganChiz

جهان آخر

Regular price $8.00
Unit price  per 

جهان آخِر» رمانی است تاریخی درباره‌ ناسو اوید شاعر ملی رم باستان که مهم‌ترین اثر به یادگارمانده‌اش مجموعه‌ای اسطوره‌ای است با عنوان «دگردیسی‌ها».  ناسو اوید را می‌توان از حیث جایگاه تاریخی‌اش در ادبیات مغرب‌زمین با فردوسی سنجید. زیرا او هم که در قرن اول میلادی زندگی می‌کرد، دریافته بود دینی نو در راه است؛ و با ظهور مسیحیت، ادبیات عهد باستان،  که حاصل جهان‌بینی کیش طبیعی خدایان بود، در خطر آن قرار می‌گیرد که همراه این کیش از یاد تاریخ برود.  پس این اسطوره‌ها را در یک مجموعه‌ گرد آورد و چون بیشتر این داستان‌ها پدیده‌های هستی را ـ از خاک و گیاه و حیوان و انسان ـ در چرخه‌ای پیوسته در زایش و زوال، بالیدن و پژمردن و تغییر و تبدیل، مقهور دگردیسی‌ای جاوید و کیهان‌شمول نشان می‌دادند، «دگردیسی‌ها» نامید.  چنین، فرهنگ‌نامه‌ دگردیسی‌ها یکی از میراث‌های عتیق است که توانسته برخوردار از نگاهی شاعرانه ـ فلسفی، اساطیر یونان و رم باستان را با همه‌ آن رمزها و نماد‌های پرمغز و معنایش به ادبیات جهانی درآورد و برای آیندگان حفظ کند . این دگردیسی‌ها، با مفهوم عینی و هم فلسفی‌اش، در روایت‌هایی راز‌آمیز و همزمان روشن، موضوع کانونی رمان حاضر و جانمایه قصه‌های آن است؛ به تعبیر دیگر رانس‌مایر خواسته است با درآوردن شخصیت‌های اسطوره‌ای و تاریخی دگردیسی‌ها به درون مناسبات جهان امروز تاکید کند.