جودت بیک و پسرانش
جودت بیک و پسرانش

YaganChiz

جودت بیک و پسرانش

Regular price $8.00
Unit price  per 

کتاب جودت بیک و پسرانش اثری است از اورحان پاموک به ترجمه علیرضا سیف الدینی و چاپ انتشارات نیماژ. این کتاب روایت کننده داستان سه نسل از یک خانواده ترک ساکن در محله ای اعیان نشین است که ماجرای آن از سال های حکومت عثمانی آغاز می شود و تا قبل از کودتای نظامی سال 1970 ادامه می یابد. جودت بیک تاجری جوان است که به تازگی نامزد کرده است، او مشتاق است که بتواند امروز نامزدش را برای بار سوم ببیند، از بیماری برادر بزرگ ترش کمی آشفته است و به این می اندیشد که چگونه می تواند زنی را که مدت هاست با او زندگی می کند و به نوعی رابطه ای چنان مادر و پسر میان شان حکم فرماست برای آغاز زندگی مشترکش از سر خود باز کند. جودت خوب می داند این ازدواج برایش هزینه های زیادی به دنبال دارد…