درآمدی تصویری بر هاوکینگ
درآمدی تصویری بر هاوکینگ

YaganChiz

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

Regular price $10.00
Unit price  per 

همه از اقبال بد هاوکینگ شنیده اند. همه چیز از عصری در بهار 1962 آغاز شد، زمانی که حس کرد بستن بند کفش برایش سخت است. پزشکان گفتند دو سال بیش تر زنده نخواهد ماند. اما او زنده ماند و مغزش، یگانه ابزار او در انجام حرفه ای که انتخاب کرده بود، فیزیک نظری، به هیچ وجه از بیماری متأثر نشد.
هدف نهایی این کتاب درک دستاورد های استیون هاوکینگ است، کسی که نظریه گرانش انیشتین را به غایتش رساند.