روح گریان من اثر کیم هیون هی

YaganChiz

روح گریان من اثر کیم هیون هی

Regular price $12.00
Unit price  per 

نیمه ی دوم قرن بیستم دوره ای است كه به خاطر شرایط خاص حاكم بر كشورهای آمریكای لاتین، تحولی شگرف در مكتب های ادبی آن سامان به وقوع پیوست و سبك نوینی پدید آمد كه بدعت گذار آن ، نویسنده ی مشهور گابریل گارسیا ماركز است . این مكتب كه منقدین بعدها آن را رئالیسم جادویی نامیدند تمامی مرزها را در نوردیدند و نویسندگان بسیاری را تحت تاثیر قرار داد. بر جسته ترین محصول این جریان ادبی كتاب« صد سال تنهایی» است كه پس از آنكه در سال 1982 جایزه ادبی نوبل را نصیب نویسنده ساخت همگان متوجه عظمت استثنایی آن شدند. به طوریكه نویسنده نامدار ایتالیایی« ناتالیا جینزبرگ» در وصف آن گفت.... بعد از  بیست و دو سال، مجدداً «مارگاریتا دو آرته» را دیدم او، به طور ناگهانی، در یكی از كوچه های پر رمز و راز «تراسته وره» مقابلم ظاهر شد و من، به زحمت او را از اسپانیولی حرف زدن دست و پا شكسته اش و قیافه اش كه به رومی های قدیم شبیه بود بازشناختم. موهای سفید و كم پشتی داشت و در چهره اش، اثری از غم و اندوه دیده نمی شد. شنلی از آن نوع كه وكلای مدافع به تن می كنند، پوشیده بود و این، اولین بار نبود كه چنین لباسی را به تن او می دیدم. در خلال صحبت های مان،  از او به خاطر پیمان شكنی و از یاد بردن قرار و مدارهای گذشته، گله كردم و...