شوکران در ساتگین سرخ اثر حسین فخری

YaganChiz

شوکران در ساتگین سرخ اثر حسین فخری

Regular price $6.00
Unit price  per 

باید شب بوده باشد. شايد اول پنجره را گشوده باشم تا هوای اتاق عوض شود آنگاه. قلم من به جولان آمده است. از کجا باید شروع کنم. از کودکیم چه بگویم. تا پنج سالگی زیاد پدر و مادرم را نمی بینم. وقتی آنان را می بینم، آسوده خاطرم. گاهی که از خواب بیدار مـیشوم، پيكر بزرگی را در لباس خاکی رنگ و لنگی فش کوتاه می بينم که در نور هريكين به من خیره شده است. يا رو به قبله نشسته نماز می خواند یا قران تلاوت می کند. گاهی صبح وقت صدای به هم خوردن و غژ غژ دروازه را میشنوم، همراه با قد قد مرغان ، بع بع بره ها و هیاهوی چویان بچه که رفت و آمد پدرم را خبر می دهد