عصرغول ها اثروینا دلمار

YaganChiz

عصرغول ها اثروینا دلمار

Regular price $6.00
Unit price  per 

نویسنده در این رمان تاریخی از "غول "هایی سخن می‌گوید که بخشی از بنای تاریخ معاصر به دست آنان شکل گرفت .وقایع این رمان حول سه شخصیت تاریخی یعنی "ناپلئون بناپارت"،  "تامس جفرسون "و "توسن لوورتور "رخ می‌دهد و عصری که از آن یاد می‌شود عصری است که انگلستان مستعمرات آمریکایی را از دست داده و آمریکا در حال رشد و نماست .این اتفاقات همچنین مربوط به عصری است که فرانسه دست به انقلاب زده و چهره‌هایی چون "دانتون "و "روبسپیر "پدیدار گشتند . به اعتقاد نویسنده در این عصر اگر اندیشه‌های "لوورتور "منتشر نمی‌گشت تاریخ آمریکا و فرانسه با انقلاب و تحول عظیم روبه‌رو نمی‌شد  و غول‌هایی را در عرصه جهانی ظاهر نمی‌ساخت .