قاصدک سید علی آقا مشفق

YaganChiz

قاصدک سید علی آقا مشفق

Regular price $8.00
Unit price  per 

بار ها دیدم که مادری بر طفل خود خشمگین شده است زیرا لباسش را پاره کرده با مردم دعوا کرده ظرف را ششکسته وو ......اما او را بعد از اصلاح اش در آغوش گرفته و بوسیده و دلداری نموده است پروردگارا تو ازمادرم بدون شک که مهربانتری میدانم من لباس انسانیتم را دریده ام وآلوده ام من شخصیت خود را با خاک دنیا دوستی خاکی کرده ام من به حقوق دیگران بی اعتنا بوده ام من ظرف آدمیتم را شکسته ام اما وقتی دیگران مرا از خود میرانند توبگو من به کی پناه  ببرم و کجا بروم؟