مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر
مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر
مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر
مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر
مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر
مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر
مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر

Baran publication

مجموعه 7 جلدی قصه های دوستان پیامبر

Regular price $14.00
Unit price  per 

این مجموعه، ایثارگریها، جانفشانیها و قهرمانی های اصحاب پیامبر را به تصویر کشیده است. کودکان در سنین معین، از رفتارها و شیوه زندگی انسانهای دور و پیش خود متأثر می‌شوند و عملکرد آنها را تقلید می‌کنند. آنها در زندگی خویش، قهرمانان و چهره‌های مطرح را الگویی برای خود بر می‌گزینند. از این جهت، مطالعه این کتابها برای کودکان خیلی مفید و سودمند است. اصحاب پیامبر(ص)، هر کدام در عرصه های اخلاق و ادب الگو و سرمشق خوبی برای نسل جوان هستند. این مجموعه، حوادث و اتفاقات جالب و آموزنده‌ای از زندگی آنها حکایت می‌کند. اتکفاقاتی که چیزهای زیادی را به کودکان می‌آموزد.