مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه
مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه

Baran publication

مجموعه 10 جلدی کتابهای قصه کودکانه

Regular price $28.00
Unit price  per 

مجموعه قصه‌های کودکانه حاوی داستان های آموزنده‌ای‌ست که به زبان حیوانات ارائه شده.این مجموعه، سرگزشت آنها را با یکدیگر به زبان بسیار ساده بیان می‌کند. زبان این قصه‌ها قابل فهم به کودکان گروه سنی 7-11 سال است. این مجموعه ارزشهای انسانی را که آموختن آن به کودکان ضروری‌ست در بر می‌گیرد. محتوای این کتابها کودکان را به زندگی صلحجویانه تشویق می‎‌کند. از خشونت و پرخاشگری باز می‌دارد و حس همزیستی را برای آنها می‌آموزد. همچنان مسایلی مانند ارزش کار و زحمتکشی، عاقبت فریب دادن، عمل کردن به پند دانایان، احترام به نظریه های متفاوت، صبر کردن، بد نگفتن دیگران، آزادی، خوبی های اتحاد و همکاری، خاص بودن هر انسان و مواردی نظیر این. همچنان باید گفت که با خواندن این قصه ها و دیدن تصویرهای مناسب و زیبا آن، کودک با ویژگی های حیوانات و قانونهای طبیعت نیز آشنا می‌شوند.