کتاب مرز و حد
کتاب مرز و حد

YaganChiz

کتاب مرز و حد

Regular price $6.00
Unit price  per 

این کتاب حاوی داستانی است با فضایی زنانه که شیوه نگارش و متن خوشخوان آن هر مخاطبی را فارغ از جنسیت با خود همراه می سازد و او را در حال و هوای داستان فرو می برد. روند کلی ماجرا میان شخصیت هایی که اغلب زن هستند و رابطه ی دوستانه ای میانشان برقرار است جریان دارد و گفتگوهایی که رد و بدل می شود گوشه ای از دنیای زنان را به نمایش می گذارد.